Sobota, 24 Października 2020 roku.

Zniesienie restrykcji importowych dla ptaków, jaj i piskląt jednodniowych
z Polski

W związku z brakiem występowania ognisk grypy ptaków w Polsce, władze Królestwa Arabii Saudyjskiej (KAS) zniosły restrykcje importowe dla żywych ptaków, jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych z Polski.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii przypomina, iż Polska nie posiada bilateralnie uzgodnionych świadectw zdrowia dla żywych ptaków, jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych przeznaczonych na eksport do KAS. W takim przypadku, można postąpić według uproszczonej procedury wywozowej, polegającej na:

  • pozyskaniu przez zainteresowanego (np. od kontrahenta) wzoru świadectwa zdrowia obowiązującego na wwóz danego towaru na rynek państwa trzeciego;
  • wykonaniu jego tłumaczenia przysięgłego (jako tłumaczenia poświadczonego mającego walor tłumaczenia urzędowego, powołując się na domniemanie zgodności takiego tłumaczenia z treścią dokumentu obcojęzycznego) na język polski;
  • przygotowaniu oświadczenia, iż wzór świadectwa jest akceptowany przez właściwą władzę kraju przeznaczenia lub że zostało ono uzyskane za pośrednictwem partnera handlowego państwa importera jako urzędowe wymaganie;
  • przygotowaniu oświadczenia o poniesieniu odpowiedzialności prawnej i finansowej za ewentualne konsekwencje odrzucenia przesyłki przez władze kraju importera.

Takie dokumenty należy przedstawić powiatowemu lekarzowi weterynarii. Na ich podstawie powiatowy lekarz weterynarii zweryfikuje możliwość spełnienia wymogów zawartych w świadectwie oraz wystawienia takiego dokumentu. W przypadku pozytywnej weryfikacji wystawi świadectwo zdrowia urzędowo poświadczając zgodność partii towaru wysyłanego do danego państwa trzeciego z zawartymi w nim wymogami.

Źródło: wetgiw.gov.pl

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close