Zmiany na rynku ekożywności

warzywa2

Od 2021 roku w kraju będą obowiązywać nowe zasady dotyczące ekożywności. To efekt reformy systemu rolnictwa ekologicznego na terenie Unii Europejskiej, który miał na celu ujednolicenie przepisów, z których wiele wprowadzono, gdy rynek zdrowych produktów dopiero się rozwijał.

Już za trzy lata wszystkich producentów żywności w Unii Europejskiej i poza nią, będą obowiązywać te same zasady. Mają one zwiększyć pewność konsumentów, że nabywana przez nich żywność jest wysokiej jakości. Dotyczy to szczególnie ekoproduktów importowanych z państw trzecich.

Do tej pory, producentów spoza Unii Europejskiej obowiązywała zasada równoważności, co oznaczało, że ich produkty były dopuszczane na unijny rynek, jeśli spełniały lokalne zasady, które UE uznała za podobne do europejskich. Nowe reguły sprawią, że importerzy będą musieli dostosować się do unijnych standardów. Będą mieli na to pięć lat od wejścia w życie nowych przepisów. Obostrzenia będą ich więc obowiązywać od 2026 r.

Rolników, hodowców, przetwórców, handlowców i importerów ekożywności działających na terenie Wspólnoty, czekają bardziej rygorystyczne i coroczne kontrole. Producenci, w tym rolnicy, będą musieli zagwarantować, że nie dojdzie do przypadkowego skażenia ich produktów niedozwolonymi pestycydami lub nawozami. Jeśli podczas monitoringu przez kolejne trzy lata u dostawców nie zostaną wykryte żadne nieprawidłowości, kontrole będą u nich przeprowadzane rzadziej – co dwa lata.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin