Zmiana wysokości limitów

banknoty

25 maja br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które weszło w życie 7 czerwca 2017 r.

Zmiana przepisów tego rozporządzenia dotyczy m.in. wyodrębnienia limitów dla operacji z przeznaczeniem dla podmiotów realizujących operacje w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (łącznie 225 mln euro).

Wśród zmian, wprowadzonych w rozporządzeniu, określony został również limit środków dostępny dla naboru, ogłoszonego 30 maja br. przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach działania „Współpraca”. W związku z tym, że w rozporządzeniu wydzielona została kwota 20 mln euro, pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy, który rozpoczyna się w dniu 30 czerwca i będzie trwał do 31 lipca 2017 roku, będzie miał charakter pilotażowy.

Doświadczenia uzyskane podczas pierwszego naboru wniosków będą podstawą do ewentualnej zmiany zakresu pomocy, czy też grupy docelowej w tym działaniu.

Źródło: MRiRW