Złota Setka Polskiego Rolnictwa

forum wolowiny 2019 (1)

– Bardzo ważne jest to, aby media, szczególnie te najbardziej opiniotwórcze promowały polską żywność. Ta żywność, którą słusznie się chwalimy, jest żywnością wysokiej jakości i sprzedaje się coraz lepiej w kraju i poza jego granicami – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas uroczystej gali Złotej 100 Polskiego Rolnictwa tygodnika Wprost.

Minister stwierdził, że m.in. dzięki pracowitości i zaradności polskich rolników bardzo dobrze rozwija się eksport polskich produktów rolno-spożywczych. Jego wartość w tym roku przekroczy, na co wskazują dane cząstkowe, o około 2 mld euro wynik ubiegłoroczny, kiedy osiągnęliśmy 30 mld euro.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na aspekt patriotyzmu konsumenckiego.

– To bardzo istotne zachowanie konsumentów. Realizujemy wielkie programy społeczne i szczególnie beneficjenci tych programów powinni nabywać polską żywność. I to nie tylko dlatego, że jest najlepszej jakości, ale poprzez ich nabywanie środki z programów społecznych, w pewnej części, wracają na ich dalszą realizację – podkreślił minister Ardanowski.

Gratulując pomysłu wyróżniania największych firm branży rolno-spożywczej działających w Polsce minister podkreślił, że na rynku jest miejsce dla wszystkich – zarówno tych małych, jak i tych dużych.

Szef resortu rolnictwa przedstawił również zagrożenia z jakimi mamy do czynienia w tym właśnie sektorze gospodarki.

– Na naszych oczach coś dziwnego dzieje się z klimatem, brakuje też ludzi do pracy w rolnictwie i mamy do czynienia z coraz silniejszymi atakami na rolnictwo – powiedział minister.

Zwrócił uwagę, że niektórzy wykorzystują naturalną wrażliwość młodych ludzi i manipulują nimi w celu atakowania działalności rolniczej, przedstawianej im jako działalności wręcz zabójczej dla klimatu. Za groźne, ale bezsensowne uznał minister żądania zakazania hodowli zwierząt, zwłaszcza bydła.

– Musimy wspólnie przeciwstawiać się tym zagrożeniom. Wiele może w tej kwestii pomóc innowacyjność rozumiana jako szybkie wdrażania nowych rozwiązań, pomysłów i wyników badań naukowych – podkreślił minister.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski stwierdził ponadto, że wiele jest jeszcze do zrobienia w sferze organizacji urzędów i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Wiele jest pracy związanej z badaniami naukowymi, ich zastosowaniem w praktyce poprzez jak najszybsze wdrożenia.

Zwrócił ponadto uwagę na konieczność szerszego stosowania m.in. opakowań biodegradowalnych, gdyż problem odpadów również dotyczy sektora rolnego.

Minister zapowiedział także kontynuowanie zmian w rolnictwie. Podkreślił bardzo dobre efekty jakie przynoszą wprowadzone regulacje dotyczące możliwości przetwarzania i sprzedawania żywności z gospodarstwa rolnego. Podkreślił, że będzie kontynuowany proces znoszenia biurokratycznych ograniczeń, a pozostaną tylko rzeczywiście niezbędne, minimalne wymagania.

Dotyczy to także konsumentów, do których adresowane są zmiany w oznaczeniach produktów.

– Konsument nie chce anonimowej żywności. Chce wiedzieć dokładnie co kupuje i skąd dana żywność pochodzi – powiedział minister dodając, że takie oznaczenia dają konsumentom możliwość dokonywania świadomych wyborów podczas zakupów.

Źrodło/Fot.: MRiRW