Zielony Tydzień w Berlinie

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (65)

W Berlinie trwają Międzynarodowe Targi Grüne Woche 2018. To jedne z największych, światowych targów żywności, rolnictwa i ogrodnictwa, promujące zwłaszcza specjalności regionalne, artykuły ekologiczne oraz luksusowe. Jak co roku, nie zabrakło na nich polskich produktów.

Podczas otwarcia targów, na polskich stoiskach był obecny minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Przy okazji wizyty, szef resortu przeprowadził szereg rozmów bilateralnych. Pierwsze odbyły się z ministrem rolnictwa Węgier Sándorem Fazekasem. Omawiano m.in. temat ASF. Węgrzy popierają nasze działania w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. Do tej pory na Węgrzech nie stwierdzono przypadków ASF, jednakże kraj ten planuje podjęcie działań zabezpieczających granice przed przedostaniem się wirusa. Polsko-węgierskie rozmowy dotyczyły również przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Węgierski minister popiera zgłaszane przez Polskę postulaty, w szczególności dotyczące wyrównania płatności bezpośrednich.

Spotkanie z ministrem rolnictwa Nowej Zelandii Damienem O’Connorem dotyczyło przede wszystkim omówienia współpracy gospodarczej.

– Odnotowujemy rosnące obroty handlowe produktami rolno-spożywczymi między naszymi krajami – powiedział podczas spotkania minister Krzysztof Jurgiel i dodał, że nowozelandzcy konsumenci doceniają walory jakościowe i smakowe polskiej żywności.

Polska zainteresowana jest dalszym rozwojem eksportu artykułów rolno-spożywczych do Nowej Zelandii, szczególnie w zakresie wyrobów cukierniczych, mrożonych owoców i warzyw oraz przetworów owocowo – warzywnych.

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się także z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem oraz komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Philem Hoganem. Rozmowy dotyczyły przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej oraz sytuacji związanej z ASF. Minister Jurgiel przedstawił aktualną sytuację na rynku wieprzowiny oraz omówił działania podejmowane w celu zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

Planowane są również spotkania z ministrami rolnictwa: Republiki Czeskiej oraz Bułgarii, wiceministrem rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa Japonii, a także rozmowy w gronie krajów bałtyckich.

Ważnym punktem wizyty, była Berlińska Konferencja Ministrów Rolnictwa „Kształtowanie przyszłości produkcji zwierzęcej – w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i wydajny”.

Polskie wystąpienie na Targach Grüne Woche odbywa się pod hasłem "Polska smakuje". Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wraz z województwami dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, prezentuje walory polskiej żywności.

Na naszym stoisku udzielane są informacje dotyczące polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz realizowanych programów żywności wysokiej jakości. Odwiedzający mogą spróbować polskich produktów spożywczych jak również zapoznać się z materiałami dotyczącymi polskiej żywości i rolnictwa. Na resortowym stoisku swoją ofertę prezentują przedstawiciele firm, których produkty zostały wyróżnione znakiem Poznaj Dobrą Żywność oraz producenci żywności tradycyjnej, ekologicznej i regionalnej.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin