Wtorek, 24 Listopada 2020 roku.

Zagospodarowanie
wody – konferencja
w Puławach

Pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zorganizowały konferencję naukową pt. „Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu”. 

– To prawdopodobnie najważniejsza konferencja w tym roku w sprawie zagospodarowania wody podkreślił minister podczas otwarcia konferencji.

Minister poinformował, że pod kierunkiem podsekretarza stanu Ryszarda Kamińskiego trwają intensywne prace nad wypracowaniem doskonalszego, efektywniejszego systemu oceniania skutków niedoboru wody w rolnictwie również w kontekście pomocy publicznej w sytuacji klęsk żywiołowych.

– Obecny system jest poddawany krytyce i chcemy go udoskonalić – dodał szef resortu rolnictwa.

Minister zwrócił uwagę, że ostatnie lata wyraźnie pokazały zaniedbania w gospodarowaniu wodą. Stwierdził, że podstawowym zagadnieniem powinno być zatrzymywanie wody w glebie i dlatego potrzebna jest wiedza o samej glebie, jej właściwościach i niezbędnych zabiegach jakie powinny być wykonywane.

Minister Ardanowski podkreślił, że rolnictwo musi być aktywne w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Istotnym zadaniem jest zwiększanie absorbcji i jednoczesne zmniejszanie emisji. Właśnie takie działania są według ministra niezbędne oczywiście obok prowadzonych równolegle niezbędnych prac związanych z budową zbiorników retencyjnych czy z małą retencją wodną.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytutów badawczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy omówili badania i wdrożenia związane z gospodarką wodną i adaptacją rolnictwa do zmian klimatu. Wystąpili również przedstawiciele Wód Polskich, prezentując zarys polityki wodnej Państwa oraz przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, którzy omówili potencjał wykorzystania wód podziemnych w rolnictwie. Listę prelegentów uzupełnili przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którzy omówili perspektywy publicznego doradztwa rolniczego oraz goście z Izraela, prezentujący doświadczenia tego kraju w gospodarowaniu wodą.

Źródło/Fot.: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close