XXVI Żuławskie Targi Rolne w Starym Polu

nowezzzzz45 (2)

W dniach 15-16 czerwca br. podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w XXVI Żuławskich Targach Rolnych oraz XX Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych zorganizowanych przez Oddział Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.

Pierwszego dnia wziął udział w ceremonii otwarcia targów oraz wręczył dyplomy i puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi laureatom wyróżnień targowych za hity targowe w kategoriach: innowacje w rolnictwie, innowacje w technice rolniczej i innowacje w rolnictwie precyzyjnym oraz walory marketingowe stoiska i technologie przyjazne dla środowiska. Wręczył też nagrody przedstawicielkom kół gospodyń wiejskich uczestniczącym w eliminacjach wojewódzkich Bitwy Regionów oraz zwycięzcom etapu regionalnego i wojewódzkiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018” organizowanego przez KRUS.

W drugim dniu wiceminister Ryszard Zarudzki oglądał prezentacje zwierząt wyróżnionych w XX Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i IV Ogólnopolskim Młodzieżowym Czempionacie Koni Sztumskich. Następnie wręczył nagrody hodowcom. Zapoznał się także z ekspozycjami Żuławskich Targów Rolnych, w których uczestniczyło 443 wystawców.

Żuławskie Targi Rolne są jednymi z największych w Polsce wśród imprez wystawienniczych organizowanych przez ośrodki doradztwa rolniczego. Targi te stanowią doskonałą okazję do prezentacji najnowszych osiągnięć w zakresie: maszyn i urządzeń rolniczych, chemii w rolnictwie, wyposażenia budynków inwentarskich, pasz i dodatków paszowych, genetyki i hodowli zwierząt, ekologii i ochrony środowiska, ogrodnictwa i szkółkarstwa. W ostatnim czasie wzrasta liczba wystawców zajmujących się przetwórstwem spożywczym, w tym również tych prezentujących produkty regionalne oraz tradycyjne.

Źródło: MRiRW