X Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw

konf-przet

W dniach 25-26 maja br. w Nieborowie odbędzie się X ogólnopolska Naukowa Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw. Organizatorem jest Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Odziały: Warszawski i Łódzki Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

Celem konferencji jest prezentacja wyników i wymiana doświadczeń w gronie pracowników ośrodków naukowo-badawczych i przemysłu przetwórczego, dotyczących zagadnień istotnych dla obu stron z uwzględnieniem interesów gospodarki, a także konsumentów.  Podobnie jak w poprzednich latach zakres tematyczny dotyczyć będzie oceny jakości surowców oraz innowacyjnych produktów z nich otrzymanych z uwzględnieniem najnowszych trendów wynikających z badań naukowych. Stad tytuł tegorocznej konferencji to: „Owoce, warzywa, grzyby – innowacje w surowcach i przetwórstwie”. Podczas pierwszego dnia konferencji będzie zorganizowana nieformalna kolacja grillowa, której celem będzie nawiązywanie znajomości dla lepszej współpracy w planowanych projektach badawczych. Główne tematy poruszane na konferencji to:

  • owoce, warzywa i grzyby jako surowce prozdrowotne,
  • innowacje w przetwórstwie i opakowaniach (nowe wyzwania dla nauki i przemysłu),
  • zanieczyszczenia, zagrożenia jakości i identyfikowalność żywności,
  • metody analityczne oraz skład surowców i przetworów.

Konferencja organizowana przez dwa oddziały Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach odbędzie się w Hotelu Rozdroże w Nieborowie. Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatorów.

Źródło: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności