Wzrost eksportu mięsa drobiowego

dob_mieso

Dane dotyczące eksportu za pierwsze dwa miesiące tego roku tego roku potwierdziły, że mimo grypy ptaków polski handel zagraniczny mięsem drobiowym nie zwalnia. W styczniu i lutym nasze przedsiębiorstwa wyeksportowały za granicę prawie 163,7 tys. ton mięsa i podrobów drobiowych. Wynik ten –  w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku – oznacza wzrost o ponad 14,5 procent.

Dynamiczny wzrost wolumenu eksportu nie przełożył się jednak na równie okazały wzrost przychodów. Polskie firmy sprzedały za granicę w pierwszych dwóch miesiącach roku mięso o wartości ponad 266 mln euro. Oznacza to wzrost, w porównaniu do zeszłego roku, jedynie o 2,7 procent.

Według analiz KIPDiP mniejsze przychody eksportowe mogą mieć dwie przyczyny. Pierwsza to niższe ceny uzyskiwane zagranicą, druga to zwiększenie eksportu tańszego asortymentu kosztem droższego. Zdaniem Krajowej izby Producentów Drobiu i Pasz niezależnie od tego które ze zjawisk było dominujące nie jest to korzystna sytuacja, bo prowadzi do zmniejszania marży na sprzedaży.

KIPDiP zwraca także uwagę na kursy walutowe, które ograniczały zyskowność producentów w porównaniu do poprzedniego roku. Kurs euro był w styczniu niższy o pół procent, a w lutym o niemal dwa procent od odpowiednich miesięcy w zeszłym roku. Oznacza to, że skorygowane kursami walutowymi przychody producentów były na podobnym poziomie jak w zeszłym roku, co przy istotnym wzroście wolumenu eksportu obrazuje pogarszającą się sytuację producentów.

W eksporcie polskiego drobiu ciągle dominują odbiorcy z Unii Europejskiej. Warto jednak zwrócić uwagę, że na liście krajów, które kupują od nas mięso drobiowe coraz częściej pojawiają się państwa afrykańskie

Źródło: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz