“Wzmacniamy polskie rolnictwo”

Projekt bez tytułu (9)

8 lipca br. w Szczecinie odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Wzmacniamy polskie rolnictwo”
z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, wicewojewody zachodniopomorskiego Marka Subocza i członka zarządu Krajowej Rady Izb Rolnych Juliana Sierpińskiego.

Uczestniczyli w niej także przedstawiciele związków i organizacji rolniczych, instytucji działających w obszarze rolnictwa i rolników.

Szef resortu rolnictwa podsumował podejmowane do tej pory działania i przedstawił plany na najbliższą przyszłość.

– Prowadzona od 1,5 roku dobra zmiana dotycząca polskiej wsi uzyskuje akceptację; wskazuje na to stosunek mieszkańców obszarów wiejskich do realizowanej przez nas polityki – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że poprawiła się opłacalność produkcji rolnej i została uregulowana sytuacja na rynkach rolnych. Poinformował również o dobrej współpracy międzynarodowej i otwarciu 30 rynków rolnych na świecie.

Zapowiedział także nowe podejście do wspólnej polityki rolnej.

– Zależy mi na regionalnym podejściu do wspólnej polityki rolnej, dlatego w każdym z województw będą działały zespoły, których zadaniem będzie określenie najważniejszych potrzeb na swoim terenie w zakresie rolnictwa
i obszarów wiejskich. Przy ustalaniu tych potrzeb zespoły mają współpracować z przedstawicielami wojewodów, administracją rolną, samorządami, izbami rolniczymi i związkami branżowymi – powiedział minister Krzysztof Jurgiel.

Minister odpowiadał też na pytania rolników dotyczące m.in. szacowania szkód łowieckich, obrotu ziemią, ubezpieczeń rolniczych, roli Ośrodków Doradztwa Rolniczego, wzmacniania produkcji zwierzęcej i roli grup producenckich.

Źródło: MRiRW