„Wzmacniamy polskie rolnictwo” – Rzeszów

rolnictwo

W dniu 30 czerwca br. w Rzeszowie odbyła się kolejna Konferencja z cyklu „Wzmacniamy polskie rolnictwo” z udziałem podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego.

W konferencji  uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele izb rolniczych, agencji i  inspekcji zaangażowanych w obsługę rolnictwa, organizacji i związków  zawodowych działających w rolnictwie oraz rolnicy.

Wiceminister przedstawił Program Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015 – 2019, stan jego realizacji, priorytety resortu na kolejne lata oraz Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych na lata 2016 – 2020.  

– Podchodzimy indywidualnie do rolnictwa w skali kraju po to, aby wspierać je adekwatnie do potrzeb – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Zwrócił przy tym uwagę na konieczność określenia potencjałów oraz potrzeb poszczególnych regionów co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie wszelkich dostępnych środków.

– To najważniejsze zadanie powoływanych przez wojewodów zespołów – powiedział wiceminister i dodał, że – efektem powinno być przyspieszenie rozwoju obszarów wiejskich oraz sektora rolno-spożywczego.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podkreślił, ze wszystkie te działania podporządkowane są głównemu celowi jakim jest poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, wyrównywanie poziomu życia na obszarach wiejskich w stosunku do miast, zapewnienie rolnikom równych warunków konkurencji na jednolitym rynku, zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Źródło: MRiRW