Deklaracja QUID

jsjxmxd

Komisja Europejska opublikowała „Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania zasady deklarowania ilościowej zawartości składników (QUID)”.

Jego celem jest przedstawienie wytycznych dla przedsiębiorstw i organów krajowych w sprawie stosowania zasady  deklarowania ilościowej zawartości składników (Quantitative  Ingredients  Declaration  – QUID) w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Link do wytycznych

Źródło: IJHARS