Wytyczne dot. znakowania alergenami

Na stronie Komisji Europejskiej opublikowano zawiadomienie dotyczące podawania informacji
o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku 
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…).

Szczególną uwagę należy zwrócić na część dotyczącą zwolnienia z podawania informacji o alergenach
w następujących przypadkach:

  • Żywność opatrzona nazwą jednoznacznie odnoszącą się do alergenu i zwolniona z wymogu dotyczącego wykazu składników (np. „ser”, „śmietana”) – nie trzeba podawać danego alergenu (np. mleka) na etykiecie.
  • Żywność opatrzona nazwą jednoznacznie odnoszącą się do alergenu, w oznakowaniu której podano wykaz składników (fakultatywny lub obowiązkowy) – alergen należy podkreślić w składzie.

Link do wytycznych KE:

ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_legislation_guidance_allegens-2017-4864_pl.pdf

Źródło: IJHARS