Wyniki kontroli IJHARS w I kwartale 2017 r.

Projekt bez tytułu (17)

W I kwartale 2017 r. Inspekcja JHARS przeprowadziła kontrole w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych, wyrobów garmażeryjnych i napojów alkoholowych oraz znakowania pieczywa. 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu kontroli oraz ich wyników znajdują się w załączonym poniżej materiale.

Wyniki kontroli IJHARS/ I kw. 2017

Źródło: IJHARS