Czwartek, 18 Lipca 2019 roku.

Wymiana
młodych rolników
Polska-Teksas

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się 7 czerwca br. z przedstawicielami uniwersytetu stanowego Texas A&M University.

W składzie delegacji, której przewodniczył profesor Jim Mazurkiewicz, znaleźli się młodzi rolnicy z Teksasu, którzy przyjechali do Polski w ramach programu wymiany młodych rolników Polska-Texas, organizowanego przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. 

Podczas spotkania młodzi rolnicy z Teksasu mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi danymi dotyczącymi polskiego rolnictwa i polityki rolnej UE. Wiceminister Zarudzki podkreślił znaczenie modernizacji jaka dokonała się w polskim rolnictwie w związku z transformacją gospodarki do modelu rynkowego, jak również przystąpieniem do UE. Wskazał na stały wzrost eksportu produktów polskiego rolnictwa na rynki UE oraz wielu państw świata, który w 2017 r. osiągnął rekordowy poziom 30,7 mld USD.

Ryszard Zarudzki podkreślił również, iż jedną z najważniejszych zalet programu wymiany rolników jest trwałe nawiązanie przyjacielskich relacji pomiędzy rolniczymi rodzinami w Polsce i w Teksasie, czego efektem jest budowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pozytywnie procentującego na przyszłość.

Profesor Jim Mazurkiewicz wskazał na fakt, iż program wymiany młodych rolników Polska-Teksas jest jednym z najlepiej ocenianych projektów tego rodzaju, realizowanych przez Texas A&M University.

Projekt prowadzony jest od 2013 r. W trakcie pobytu w Polsce każdorazowo organizowane jest spotkanie w MRiRW, poświęcone kwestiom polityki rolnej. Celem projektu jest nawiązanie trwałych kontaktów pomiędzy organizacjami rolniczymi w Polsce i USA oraz stworzenie młodym rolnikom możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close