Wymiana młodych rolników Polska-Teksas

picture (7)

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się 7 czerwca br. z przedstawicielami uniwersytetu stanowego Texas A&M University.

W składzie delegacji, której przewodniczył profesor Jim Mazurkiewicz, znaleźli się młodzi rolnicy z Teksasu, którzy przyjechali do Polski w ramach programu wymiany młodych rolników Polska-Texas, organizowanego przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. 

Podczas spotkania młodzi rolnicy z Teksasu mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi danymi dotyczącymi polskiego rolnictwa i polityki rolnej UE. Wiceminister Zarudzki podkreślił znaczenie modernizacji jaka dokonała się w polskim rolnictwie w związku z transformacją gospodarki do modelu rynkowego, jak również przystąpieniem do UE. Wskazał na stały wzrost eksportu produktów polskiego rolnictwa na rynki UE oraz wielu państw świata, który w 2017 r. osiągnął rekordowy poziom 30,7 mld USD.

Ryszard Zarudzki podkreślił również, iż jedną z najważniejszych zalet programu wymiany rolników jest trwałe nawiązanie przyjacielskich relacji pomiędzy rolniczymi rodzinami w Polsce i w Teksasie, czego efektem jest budowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pozytywnie procentującego na przyszłość.

Profesor Jim Mazurkiewicz wskazał na fakt, iż program wymiany młodych rolników Polska-Teksas jest jednym z najlepiej ocenianych projektów tego rodzaju, realizowanych przez Texas A&M University.

Projekt prowadzony jest od 2013 r. W trakcie pobytu w Polsce każdorazowo organizowane jest spotkanie w MRiRW, poświęcone kwestiom polityki rolnej. Celem projektu jest nawiązanie trwałych kontaktów pomiędzy organizacjami rolniczymi w Polsce i USA oraz stworzenie młodym rolnikom możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy.

Źródło: MRiRW