Wykryta nieuczciwa przewaga kontraktowa

marchew

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał pierwszą decyzję ws. przewagi kontraktowej. Wydłużanie czasu na zapłatę, brak informacji o terminie dostaw i nakłanianie do rezygnacji z części należności – to praktyki stosowane przez spółkę Cykoria wobec dostawców marchwi.

UOKiK wydał pierwszą decyzję w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Postępowanie zostało wszczęte w lutym 2018 roku. Już następnego dnia po wszczęciu postępowania, przedsiębiorca zobowiązał się do szybkiej zmiany zakwestionowanych działań. W związku z tym spółka nie została ukarana.

Decyzja została wydana na podstawie ustawy z lipca 2017 r. Ustawa ta ma chronić małych dostawców żywności wobec dużych podmiotów (przetwórców, sieci handlowych), by ci nie wykorzystywali swojej pozycji rynkowej. Postępowanie zostało wszczęte po sygnale od anonimowego rolnika. Ze spółką współpracuje 130 rolników.

Urząd zakwestionował kilka postanowień w umowach Cykorii z dostawcami marchwi. Pierwsze z nich, dotyczyło braku określenia terminów odbioru produktu. Spółka umawiała się z dostawcami, że będzie kupować od nich marchew aż do końca marca następnego roku, a o terminie i miejscu dostawy poinformuje ich zaledwie z trzydniowym wyprzedzeniem. Co więcej, niektórzy na wezwanie do dostawy, mogli czekać całą zimę, ryzykując utratę części zbiorów lub odrzucenie marchwi przez odbiorcę ze względu na obniżenie jakości.

Wątpliwości urzędu wzbudziło także wydłużanie terminów płatności. Zgodnie z prawem, zobowiązanie powinno być uregulowane w terminie do 60 dni. Tymczasem Cykoria zastrzegała sobie, że zapłaci rolnikom w ciągu 60 dni, ale ten termin liczyła nie od dostarczenia produktu lub faktury, tylko od końca miesiąca, w którym je otrzymała. Kolejnym przejawem wykorzystywania przewagi kontraktowej, mogło być zobowiązywanie plantatorów do wyrażenia zgody na potrącenie części ich wynagrodzenia na składkę dla Zawiązku Producentów Cykorii Przemysłowej i Warzyw.

Kara za wykorzystywanie przewagi kontraktowej, może wynieść do 3 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego rok wcześniej.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin