Wwóz piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych do Federacji Rosyjskiej

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (87)

Zgodnie z pismem rosyjskiej służby weterynaryjnej (Rossielchoznadzoru) z dnia 10 listopada 2017 roku, wwóz piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych z Polski na terytorium Federacji Rosyjskiej może być dokonywany przez zakłady, w stosunku do których Główny Lekarz Weterynarii udzielił gwarancji spełnienia wymagań Federacji Rosyjskiej i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Ponadto, wwóz piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych jest możliwy na podstawie zezwolenia wydanego przez Rossielchoznadzor rosyjskiemu importerowi, z uwzględnieniem sytuacji epizootycznej w Polsce oraz z towarzyszeniem wystawionego świadectwa zdrowia.

Jednocześnie, strona rosyjska zwróciła uwagę, że jaja wylęgowe i pisklęta jednodniowe muszą być wyprodukowane przez wskazane polskie zakłady wymienione w w/w zezwoleniu.

Strona rosyjska poinformowała również, że listy w/w zakładów umieściła w rosyjskim systemie informacyjnym ARGUS i nie będą one publikowane na oficjalnej stronie internetowej Rossielchoznadzoru.

Należy zaznaczyć, że w zezwoleniu wystawionym dla rosyjskiego importera, zawarte mogą być dodatkowe wymagania dotyczące przesyłki z polskiego podmiotu, np. pochodzenie jaj wylęgowych (lista ferm reprodukcyjnych), z których wylężone pisklęta będą eksportowane do Rosji.

Jednocześnie, strona rosyjska nie zniosła ograniczeń wprowadzonych w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków dla 11 polskich województw: lubuskiego, podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

Źródło: wetgiw.gov.pl