Wołowina w dół

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (90)

Produkcja i spożycie wołowiny będą spadać! Do 2030 roku unijna produkcja wołowiny zmniejszy się o 7 procent w porównaniu z 2017 r. i wyniesie 7534 tys. t (w ekwiwalencie tuszy) – wynika z najnowszych prognoz Komisji Europejskiej.

Zniesienie kwot mlecznych w wielu państwach członkowskich przyczyniło się do zmniejszenia liczby cieląt przeznaczanych na opas, na rzecz zwiększenia stad mlecznych. Ta sytuacja ulega jednak zmianie, według ekspertów – do 2030 r. pogłowie krów mlecznych w UE zmniejszy się z 23,3 mln szt. w 2016 r. do 21,8 mln szt. Jednocześnie, pogłowie krów mamek spadnie o 0,8 mln szt. do 11,5 mln szt.

Specjaliści z Brukseli uważają, że do 2030 r. (w porównaniu do średniej z lat 2014-16) produkcja wołowiny wzrośnie w Holandii (11 proc.), Austrii (10 proc.), Irlandii (6,5 proc.) i Belgii (6,4 proc.), zaś poleci w dół w Niemczech (17 proc.), Francji (12 proc.), Rumunii (11 proc.) i Polsce (8,2 proc.). Do obniżki unijnej produkcji wołowiny przyczyni się również prognozowany spadek (o 5 proc.) konsumpcji, która w 2030 r. wyniesie 7487 tys. t. Warto dodać, że nadal utrzyma się wyraźna różnica w spożyciu tego gatunku mięsa pomiędzy krajami tzw. starej i nowej Unii.

W 2016 roku, przeciętne spożycie wołowiny w UE wyniosło 10,9 kg/mieszkańca – dla UE-15 12,7 kg, a dla UE-13 3,9 kg. Z kolei w 2030 r. średnia konsumpcja per capita wyniesie odpowiednio 11,7 i 3,6 kg.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin