Wolny handel UE-Meksyk

produkty

Unia Europejska zakończyła negocjacje nowej umowy o wolnym handlu z Meksykiem. Praktycznie cały handel towarami, w tym z sektora rolnego, nie będzie objęty cłami. Umowa będzie korzystna dla sektora rolno-spożywczego, bo stworzy nowe możliwości eksportu unijnych produktów spożywczych.

Dzięki umowie najbardziej zyskać ma unijny sektor rolniczy i produkcji żywności. Zapewni m.in. preferencyjny dostęp do rynku meksykańskiego dla wielu serów, takich jak Gorgonzola i Roquefort, oraz pozwoli na znaczne zwiększenie eksportu mleka w proszku. Pozwoli także UE na znaczne zwiększenie eksportu wieprzowiny do Meksyku (z bezcłowym handlem praktycznie wszystkimi produktami wieprzowymi). Zlikwiduje również cła na produkty takie jak czekolada (obecnie wynoszą nawet do 30 proc.) i makarony (obecnie nawet do 20 proc.). Porozumienie zapewni też ochronę przed podrabianiem na meksykańskim rynku 340 lokalnych europejskich produktów spożywczych.

– Meksyk dołącza do Kanady, Japonii i Singapuru na rosnącej liście partnerów gotowych współpracować z UE w obronie otwartego, uczciwego i opartego na zasadach handlu – podkreślił szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Rozmowy na temat aktualizacji obowiązującej od 2000 r. umowy między UE a Meksykiem zostały zainicjowane w 2016 roku. Poprawa funkcjonującego od 17 lat porozumienia, jest związana ze zmianami w strukturze światowego handlu. Od 2000 r. wymiana handlowa z Meksykiem rosła corocznie o 8 proc.

Porozumienie umożliwi firmom wzajemny dostęp do rządowych zamówień publicznych. Przedsiębiorstwa z Meksyku i UE będą miały równe prawa, niezależnie od tego, czy złożą ofertę w przetargu rządowym w Meksyku czy w UE. Władze centralne Meksyku zobowiązały się również do rozpoczęcia negocjacji z władzami poszczególnych stanów, tak aby umożliwić firmom z UE składanie ofert na umowy na szczeblu stanowym. Uzgodniono również wysoki poziom ochrony praw własności intelektualnej.

Na podstawie podpisanej już umowy, negocjatorzy obu stron będą kontynuować prace, by rozwiązać "pozostałe problemy techniczne" i sfinalizować treści tekstu prawnego do końca roku. Następnie Komisja rozpocznie tłumaczenie umowy na wszystkie języki urzędowe UE, by w kolejnym kroku przedłożyć ją do zatwierdzenia przez Parlament Europejski i kraje członkowskie w ramach Rady UE.

W 2016 r. UE była dla Meksyku trzecim – co do wielkości, partnerem importowym, po USA i Chinach.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin