Wnioski o dopłaty za 2017 złożone

pieniadze

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wypłaty płatności obszarowych za rok 2016 zostaną zrealizowane w ustawowym terminie, czyli do końca czerwca 2017 r. Ponadto do połowy maja br. 85,5% rolników złożyło wnioski o dopłaty za 2017 r. i nie ma aktualnie zagrożeń związanych z wypłatą ewentualnych zaliczek na ich poczet i płatności końcowych z kampanii 2017.

Prezes ARiMR Dariusz Golec przedstawił szczegółowe dane dotyczące dopłat obszarowych za 2016 r. „W porównaniu z ubiegłym rokiem tempo ich przekazywania jest szybsze.” – powiedział. Do 16 maja br. Agencja wypłaciła w ramach płatności bezpośrednich 13,63 mld zł, co stanowi 91,9% puli środków przeznaczonych na ten cel.  I jest to kwota wyższa o ponad 2 mld zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015.  97,56% rolników wnioskujących o dopłaty za 2016 r. ma już wydane decyzje, w ubiegłym roku ich odsetek wynosił 94,10%. 

Sprawniej niż w kampanii 2015 odbywa się także wypłata środków ONW z PROW 2014-2020.  Do 16 maja br. ARiMR przekazała z tego tytułu 1,20 mld zł, co stanowi to 91,5% kwoty całkowitej puli na te płatności. Stan realizacji płatności rolnośrodowiskowej, rolno-środowiskowo-klimatycznej i ekologicznej za 2016 r. jest także lepszy niż w kampanii 2015.  Na konta bankowe rolników trafiło do tej pory ponad 0,5 mld zł, rok wcześniej ta kwota była o niespełna 0,3 mld niższa.  

Z faktami trudno dyskutować” – podsumował te dane wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Zarudzki, podkreślając raz jeszcze, że wszyscy polscy rolnicy do końca czerwca otrzymają należne im pieniądze za 2016 r. Wiceszef resortu rolnictwa podkreślił, że niezagrożona jest także realizacja płatności obszarowych za rok 2017.  Do 16 maja br. 85% rolników złożyło wnioski o dopłaty, a mają na to czas do 31 maja, gdyż termin ich składania został wydłużony, decyzją resortu rolnictwa, o dwa tygodnie. Z kolei we wrześniu, jak powiedział Ryszard Zarudzki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma podjąć decyzję o tym, czy, kiedy i w jakiej wysokości mają być wypłacane zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 r.

Dariusz Golec poinformował, że ARiMR przygotowuje system informatyczny do ewentualnych wypłat tych środków. Przedstawił także dane obrazujące skalę oraz złożoność systemu IT Agencji. Swą wielkością jest on porównywalny do systemu, którym dysponuje ZUS.  Obsługuje 1,355 mln rolników, tyle co łącznie we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Holandii, Danii i Belgii, a wnioski o dopłaty obejmują 14,1 mln ha, położonych na ponad 10 mln działek.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa