Wizyta w Sielinku

nowezzzzz4

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki odwiedził 11 czerwca br. tereny wystawowe w Sielinku, na których odbywały się: XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze, II Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, XXV Wystawa Zwierząt Sielinko 2019 i Dni Pola.

Wiceminister uczestniczył też w obchodach 130. rocznicy powstania „Poradnika Gospodarskiego”. Z dumą wspominał czas, kiedy sam był autorem artykułów do tego wydawnictwa. Podkreślił wkład „Poradnika Gospodarskiego” w zachowanie wiejskiego dziedzictwa kulturowego.

Zwiedzając tereny wystawowe wiceminister odwiedził m.in. stoisko promujące lokalne podmioty działające na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Jest to realizowane w ramach operacji pn. „Aktywni lokalnie” wspófinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Produkty do degustacji zostały przygotowane przez spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

Podsekretarz stanu uczestniczył także wraz z hodowcami w konferencji pn. „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku współfinasowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: MRiRW