Wizyta w Kazachstanie

Sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Zbigniew Babalski, uczestniczył w oficjalnej wizycie prezydenta RP Andrzeja Dudy w Kazachstanie.

Głównym celem wizyty był udział polskiej delegacji w obchodach, odbywającego się 7 września br., Narodowego Dnia Polski na targach Astana EXPO 2017. Polski resort rolnictwa aktywnie uczestniczył w działaniach wspierających obecność naszego kraju na tegorocznej wystawie EXPO, m.in. poprzez organizację podczas Narodowego Dnia Polski prezentacji i degustacji polskich produktów wysokiej jakości.

Polska delegacja pod przewodnictwem prezydenta RP Andrzeja Dudy uczestniczyła również w otwarciu Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego.

W ramach wizyty, 6 września br., sekretarz stanu Zbigniew Babalski przeprowadził bilateralne rozmowy
z wicepremierem, ministrem rolnictwa Republiki Kazachstanu Askarem Myrzahmetovem. Podczas spotkania wiceminister Babalski podkreślił, że polski resort rolnictwa postrzega współpracę z Kazachstanem jako jeden ze swoich priorytetów i wyraził nadzieję na dalszą intensyfikację relacji między resortami rolnictwa Polski
i Kazachstanu Intensyfikacja ta ma dotyczyć zarówno rozwoju wymiany handlowej, a także wzmocnienia współpracy eksperckiej i naukowej.

Omawiano również sprawy związane z wymianą handlową. Polska w relacjach dwustronnych artykułami rolno-spożywczymi odnotowuje dodatnie saldo a wartość polskiego eksportu w 2016 roku wyniosła 47 mln EUR
z tendencją wzrostową w pierwszym półroczu 2017 roku.

Wicepremier, minister rolnictwa Republiki Kazachstanu Askar Myrzahmetov potwierdził gotowość strony kazachstańskiej do dalszego wzmacniania współpracy w dziedzinie rolnictwa z Polską. Podkreślił, że Kazachstan jest zainteresowany wzrostem wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi. Zaproponował rozważenie przez Polskę udziału we wspólnych projektach handlowo-inwestycyjnych, co jak zaznaczył, wzmacniałoby pozycję partnerów z obu krajów na rynku Chin czy Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Podczas spotkania rozmówcy nawiązali do podpisanego w 2016 roku Porozumienia o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podkreślając, że powołana na jego podstawie grupa robocza powinna sprzyjać dalszemu zacieśnianiu wzajemnych relacji w obszarze rolnym. Wicepremier Myrzahmetov wyraził przekonanie, że spotkania w grupie pozwolą na lepszą i sprawniejszą współpracę. Zaproponował, aby pierwsze posiedzenie grupy odbyło
się w listopadzie br. w Kazachstanie.

Obie strony z zadowoleniem odnotowały również podpisanie przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Centrum Transferu i Komercjalizacji Technologii Rolnych Kazachstanu umowy o współpracy.

Źródło: MRiRW