Wizyta w Chinach

nowezzz (27)

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki w dniach 14-17 maja 2019 r. składał wizytę w Chińskiej Republice Ludowej, która obejmowała udział w targach SIAL China 2019 w Szanghaju i w IV spotkaniu Ministrów Rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin (format 17+1) w Hangzhou.

Wizyta odbywała się na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Obszarów Wiejskich ChRL.

Spotkania ministrów Chin i Europy Środkowo-Wschodniej są istotnymi wydarzeniami realizowanymi cyklicznie, stanowiącymi uzupełnienie współpracy dwustronnej z Chinami. Tematem przewodnim tegorocznego posiedzenia było „Cyfrowe Rolnictwo – siłą napędową rewitalizacji obszarów wiejskich”. W swoich wystąpieniach, uczestnicy spotkania podkreślali globalne wyzwania dla rolnictwa oraz znaczenie nowych technologii dla zwiększenia efektywności produkcji rolnej.

Wiceminister Zarudzki zwrócił uwagę na zalety wykorzystania cyfrowego rolnictwa w kontekście racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, a także dbałości o bezpieczeństwo i odpowiednią jakość produktów oraz ich identyfikowalność. Przedstawił także działania polskiego resortu rolnictwa na rzecz utworzenia elektronicznej „Platformy Żywnościowej”, której celem jest uruchomienie elektronicznej platformy sprzedażowej dla produktów rolno-spożywczych.

Na marginesie wydarzeń 17+1 podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki odbył spotkanie z wiceministrem rolnictwa i obszarów wiejskich ChRL Qu Dongyu, podczas którego omówiono najważniejsze tematy dwustronnej współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Program pobytu obejmował także udział w targach SIAL China w Szanghaju, będących  najważniejszą imprezą targowo-wystawienniczą branży rolno-spożywczej organizowaną w Chinach. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, zorganizowało polskie stoisko informacyjno-promocyjne. Prezentowane na nim były wysokiej jakości produkty rolno-spożywcze, w tym m.in. wyróżnione znakiem „Poznaj Dobrą Żywność”: produkty mleczarskie, mięsne, napoje, soki owocowe, a także wyroby cukiernicze. Polskie firmy były także obecne na targach na stoiskach indywidualnych. Wiceminister odbył wiele rozmów z polskimi wystawcami, w tym także z liczną reprezentacją firm mleczarskich na stoisku Polskiej Izby Mleka oraz firm drobiarskich na stoisku Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej. W tegorocznych targach SIAL w sumie wzięło udział ponad 50 polskich firm sektora rolno-spożywczego.

Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się produkty innowacyjne. Polska także ma do zaoferowania ciekawą ofertę w tym zakresie, o czym świadczy przyznanie przez organizatorów SIAL II. miejsca w kategorii „SIAL – innowacja” firmie Soligrano za vegeburgery z papryką.

Przy okazji wizyty w Szanghaju podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z przedstawicielami władz lokalnych Szanghaju (Komisji ds. rolnictwa), celem przedyskutowania możliwości rozwoju współpracy w dziedzinie rolnictwa. 

Wizyta w Chinach została zrealizowana w roku, w którym przypada 70. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami i Polską.

Chiny pozostają jednym z priorytetowych krajów w promocji sektora rolno-spożywczego z uwagi na stałe zainteresowanie polskich przedsiębiorców tej branży wymianą handlową z chińskimi partnerami.

W 2018 r. polski eksport produktów rolno-spożywczych wzrósł o 26% do poziomu 128 mln EUR. Największym zainteresowaniem partnerów chińskich w roku 2018 cieszyły się: serwatka, mleko i śmietana, nie zagęszczone, skóry oraz inne części ptaków, ekstrakt słodowy.

Źródło: MRiRW