Wizyta przedstawicieli EFSA w PIWet-PIB

Projekt bez tytułu (7)

W dniu 28 czerwca 2017 roku w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się spotkanie na temat „Control of animal infectious diseases/zoonoses and food/feed safety at PIWet”.

Wydarzenie związane było z wizytą przedstawicieli Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority – EFSA): dr Bernharda Urla, Dyrektora Wykonawczego EFSA, dr Stefa Bronzwaera,  Dyrektora Advisory Forum and Scientific Cooperation (AFSCO) i dr Guilhema de Seze, Dyrektora Scientific Evaluation of Regulated Products Department (REPRO).

Delegacji EFSA towarzyszyli dr Jacek Postupolski, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności,  Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, dr Paweł Abramczyk, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Ochrony Sanitarnej Granic, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz dr Katarzyna Floryanowicz-Czekalska, Kierownik Krajowego Punktu Kontaktowego EFSA w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Gościem spotkania był również prof. Tadeusz Wijaszka, były Członek EFSA Management Board. Spotkanie otworzył prof. Jacek Kuźmak, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych. Dr hab. Mirosław Polak prof. nadzw. omówił strukturę i profil naukowy PIWet-PIB, a następnie dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw., dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzw. i dr Magdalena Zając przedstawili prezentacje dotyczące: monitoringu ptasiej grypy, badania antybiotykooporności oraz wyników projektu ENGAGE, finansowanego przez EFSA.

Następnie dr Url oraz dr Bronzwaer przedstawili prezentacje na temat roli EFSA w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w Europie oraz dalszych możliwościach wspierania i finansowania badań w tym obszarze.

Z ramienia Instytutu w spotkaniu uczestniczyli również: prof. Jacek Osek, dr hab. Kinga  Wieczorek, prof. nadzw., lek. wet. Aleksandra  Lewtak-Piłat, prof., Andrzej Posyniak, dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. Krzysztof Kwiatek, dr Zbigniew Sieradzki, prof. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska, dr Marek Kukier, dr hab. Artur Rzeżutka, prof. nadzw.

W dyskusji, kończącej spotkanie, omówiono możliwości przyszłej współpracy pomiędzy PIWet, a EFSA
w obszarze bezpieczeństwa żywności. Goście zwiedzili też laboratoria PIWet-PIB.

Źródło: PIW-PIB Puławy