Wizyta Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W dniu 20 lipca br. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie odwiedził Pan Andrzej Chodkowski Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Pani Agnieszka Sahajdak Dyrektor Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej.

Goście wraz z Panią Teresą Wyłupek Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie złożyli wizytę w Oddziale w Białej Podlaskiej oraz w Oddziałach Granicznych w Koroszczynie, Dorohusku oraz
w Hrubieszowie Punkt Kontroli Fitosanitarnej w Hrebennem.

Na spotkaniu w Oddziale w Białej Podlaskiej Pan Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor poruszył aktualne sprawy dotyczące realizacji planów pracy oraz sygnalnie wspomniał o pracach toczących się przy tworzeniu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Pani T. Wyłupek Wojewódzki Inspektor poinformowała o stanie realizacji zadań w Oddziale w Białej Podlaskiej w stosunku do średniej wojewódzkiej. Poinformowała o spotkaniu z Wicewojewodą Lubelskim Panem Robertem Gmitruczukiem oraz kierownikami Oddziałów i członkami Związku Zawodowego, które odbędzie się 24 lipca 2017 r. w siedzibie Oddziału w Białej Podlaskiej. Pan Ireneusz Maziarz Kierownik Oddziału w Białej Podlaskiej złożył krótką informację z realizacji zadań i planów w Oddziale.

Celem wizyty w Oddziałach Granicznych w Koroszczynie, Dorohusku i w Hrubieszowie Punkcie Kontroli Fitosanitarnej na Przejściu Granicznym w Hrebennem było zapoznanie się z warunkami pracy, infrastrukturą, wyposażeniem, zakresem kontroli oraz pojawiającymi się problemami.

W trakcie wizyty w Oddziale Granicznym w Koroszczynie Pan Jan Bandura Kierownik Oddziału Granicznego zapoznał gości z historią budowy i położeniem terminalu drogowego, przedstawił zasady kontroli, natężenie ruchu oraz zademonstrował zasady kierowania przesyłek do kontroli fitosanitarnej. Goście uczestniczyli przy kontroli przesyłki zawierającej opakowania drewniane.

W Oddziale Granicznym w Dorohusku Pani Małgorzata Nowosad Kierownik Oddziału Granicznego przedstawiła zagadnienia związane z bieżącymi problemami Oddziału.

Ważnym etapem wizyty na Przejściu Granicznym w Dorohusku było spotkanie Pana Chodkowskiego Głównego Inspektora i osób towarzyszących z Wojewodą Lubelskim Panem Przemysławem Czarnkiem oraz z delegacją
z Ukrainy oraz służbami funkcjonującymi na przejściu granicznym .

Ostatnim punktem wizyty w województwie lubelskim był Punkt Kontroli Fitosanitarnej na Przejściu Granicznym
w Hrebennem. Pan Marian Wodziński Kierownik Oddziału zapoznał gości ze strukturą organizacyjną obsługi przejścia z pomieszczeniami i wyposażeniem, zakresem zadań, ilością i rodzajem przesyłek wwożonych przez przejście oraz techniczną procedurą obsługi odprawianych przesyłek.

Podczas wizyty omawiano możliwości wykorzystania sprzętu diagnostycznego, problemy jakie pojawiają
się w codziennej pracy, sposoby ich rozwiązywania oraz formy współpracy ze stroną ukraińską i służbami obsługującymi przejścia graniczne.

Źródło: WIORiN Lublin