WIORiN Gdańsk – komunikat

Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
w sprawie postępowania z niepełnowartościowymi środkami ochrony roślin na terenach objętych huraganem.

Szanowny Rolniku!

1. Sprawdź czy w magazynie/pomieszczeniu znajdują się uszkodzone opakowania środków ochrony roślin.
2. Czy treść etykiety na opakowaniu nie została zniszczona.
3. W przypadku zniszczenia treści etykiety (brak możliwości zidentyfikowania środka ochrony roślin) należy wycofać
z użycia dany preparat.
4. Nie wylewaj niepełnowartościowego środka do zlewu, kanału ściekowego, zbiornika wodnego ani do żadnego innego systemu, poprzez który mogłoby dojść do skażenia wody lub gleby.
5. Bezużyteczne i niepełnowartościowe środki ochrony roślin oraz skażone odpady przechowuj w bezpiecznym, osłoniętym i oznakowanym miejscu, np. w magazynie środków ochrony roślin.
6. Środki ochrony roślin należy zabezpieczyć przed osobami nieupoważnionymi i zwierzętami.
7. Płynne pozostałości gromadź i przechowuj w specjalnie do tego celu przeznaczonych zbiornikach.
8. Pozbądź się bezużytecznych środków ochrony roślin i odpadów, korzystając z usług specjalistycznych służb.
9. Zasięgnij porady specjalisty w Oddziale WIORiN w Gdańsku (dane teleadresowe oddziałów dostępne są
na stronie internetowej http://piorin.gov.pl/pm-struktura/pm-ot/).

Źródło: WIORiN Gdańsk