Winnice pod kontrolą

Projekt bez tytułu (36)

Pracownicy Inspektoratu działając na podstawie art. 27 ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich z dnia 12 maja 2011 r. przeprowadzili w bieżącym roku 33 kontrole winnic wytwarzających wina gronowe.

Pod względem ilości lustrowanych winnic Małopolska zajęła po raz kolejny pierwsze miejsce w kraju.

Podjęte czynności nie ujawniły przypadków naruszenia przepisów. Lustracjami objęto uprawy o powierzchni 40 ha.

Źródło: WIORiN Kraków