Weryfikacja eksporterów na rynek rosyjski

tiry

Jak poinformował Główny Lekarz Weterynarii, władze Federacji Rosyjskiej przekazały Komisji Europejskiej pismo o weryfikacji spełnienia wymagań Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EuEG) przez podmioty wpisane do rejestru zakładów krajów trzecich prowadzonego przez Rosselkhoznadzor. Weryfikacja dotyczy zakładów które w ciągu ostatnich 18 miesięcy (po 1 września 2015 r.) nie prowadziły wywozu na rynek Federacji Rosyjskiej.

Zakłady działające w sektorach: mleczarskim, mięsa czerwonego, mięsa drobiowego, produktów rybołówstwa, wytwarzające produkty gotowe oraz pasze, które nie eksportowały do Federacji Rosyjskiej po 1 września 2015 r., a chcą utrzymać uprawnienia eksportowe, muszą wypełnić odpowiedni kwestionariusz, dostępny na stronie Inspekcji Weterynaryjnej.

Zakłady powinny przesyłać bezpośrednio do Głównego Inspektoriatu Weterynarii tylko pierwszą i ostatnią stronę kwestionariusza w formie papierowej (podpisaną przez osoby upoważnione), natomiast cała dokumentacja (kwestionariusz i załączniki) muszą być nagrane na płycie CD. Cała dokumentacja powinna być również przesłana również do wiadomości Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Ostatecznym terminem przesłania dokumentacji do Głównego Inspektoratu Weterynarii jest 15 maj 2017 r. Szczegółowa instrukcja dotycząca wypełniania formularza została przesłana przez IW do stowarzyszeń branżowych.

Źródło: Inspekcja Weterynaryjna