Wartość odżywcza produktu będzie oznaczona kolorami?

wartosc_odzywcza

Francja wystosowała do Komisji Europejskiej podanie o dopuszczenie do stosowania systemu kolorystycznego znakowania wartości odżywczej, który ma być wprowadzony w tym kraju. Nowy system jest bardziej czytelny dla konsumentów, być może w przyszłości upowszechni się w innych państwach.

We Francji, pod koniec kwietnia miało miejsce spotkanie producentów i dystrybutorów żywności z minister zdrowia Marisol Touraine, podczas którego podpisano dokument zobowiązujący wytwórców żywności do znakowania wartości odżywczej za pomocą kolorowych symboli. Kolor, na tle którego umieszczona będzie dana wartość liczbowa ma sygnalizować czy wartość ta nie jest niepokojąco wysoka. Ostrzeżeniem dla konsumentów ma być wtedy, zwracające uwagę, pomarańczowe lub czerwone tło. To nowy etap w procesie informowania konsumentów o wartości odżywczej produktów żywnościowych.

Już w ubiegłym roku we Francji przeprowadzono eksperyment w celu wskazania najskuteczniejszego sposobu na wyrażenie wartości odżywczej na etykietach środków spożywczych. W sklepach pojawiły się produkty, na opakowaniach których wartość odżywcza była graficznie wyrażona na 4 różne sposoby. Na podstawie wyników eksperymentu wyłoniono system, który wydawał się być najbardziej czytelny i sprzyjał dokonywaniu zdrowszych wyborów konsumenckich – jest nim właśnie system kolorystycznego znakowania wartości odżywczej. Wykazano, iż jest on łatwy do zrozumienia i stanowi dobre narzędzie, umożliwiające konsumentom jednoznaczne porównanie produktów oraz podjęcie świadomej decyzji zakupowej.

System kolorystycznego znakowania wartością odżywczą został pozytywnie przyjęty przez najważniejsze instytucje zajmujące się zdrowiem publicznym oraz interesami konsumentów we Francji m.in. Generalną Dyrekcję Zdrowia i Generalną Dyrekcję Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na ich wniosek Francja wystosowała do Komisji Europejskiej podanie o dopuszczenie do stosowania systemu kolorystycznego znakowania wartością odżywczą przez francuskich producentów i dystrybutorów żywności. Komisja Europejska ma w ciągu najbliższych 3 miesięcy wydać oficjalną opinię w tej sprawie

Źródło: www.clcv.org/communiques-de-presse