W grupie siła

foto (16)

Sukces bardzo trudno odnieść w pojedynkę, a wspólne działanie nie wyklucza przecież istnienia własnych interesów. Dlatego w kraju działa już ponad 900 grup producenckich. Powstanie ich pewnie jeszcze więcej. Nabór wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie dla nowych grup już w tym miesiącu.

O przyznanie wsparcia na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" będzie można się ubiegać od 30 października do 28 grudnia 2017 roku w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Działanie w grupie umożliwia skrócenie czasu dostaw żywności, co wpływa korzystnie na agrologistykę, a to dla wielu firm istotny argument podejmowaniu decyzji o współpracy z kontrahentem. Rolnik, gdy działa sam, musi samodzielnie starać się sprostać wymogom sieci handlowych, rynku i na własną rękę szukać chętnych, którzy kupiliby jego produkty. Sprzedając je osobno, nie mamy siły przebicia, tracimy część pieniędzy przez pośredników – ocenia Marek Bartłomiejus z grupy producentów specjalizującej się w trzodzie chlewnej.

Limit wsparcia wynosi 100 tys. euro w każdym roku 5-letniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach. O wsparcie mogą starać się nowe grupy producentów rolnych, co ważne – w ich składzie mogą być jedynie osoby fizyczne. Jakie poza tym warunki trzeba spełniać?

O pomoc będą mogły się ubiegać grupy, które:

– zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji (lub zostały uznane przed dniem 1 września 2017 r. przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego), na podstawie planu biznesowego,

– łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 roku,

– zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Ze składania wniosków powinni zrezygnować ci, którzy zajmują się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów. Nie otrzymają wsparcia. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach

PROW 2014 – 2020 wprowadza dla grup producentów rolnych szereg nowych uwarunkowań determinujących przyznanie pomocy finansowej. Zmiana najbardziej korzystna dotyczy wysokości kwot takiej pomocy. W pierwszym roku działalności wsparcie będzie wynosić 10% wartości netto sprzedaży, w drugim roku będzie wynosić 8% tej wartości, w trzecim roku 6%, w czwartym roku 5%, a w ostatnim roku będzie wynosić 4%. Maksymalna kwota pomocy nie będzie mogła jednak wynieść więcej niż 100 tys. euro za każdy kolejny rok działalności grupy. Suma pomocy dla grupy w okresie pięcioletnim będzie wynosiła maksymalnie 500 tys. euro (we wcześniejszych latach była to kwota 390 tys. euro).

Bardzo ważną kwestią przy tworzeniu grup producentów rolnych będzie skład członkowski. Pomoc otrzymają tylko te grupy, w składzie których członkami będą jedynie osoby fizyczne (minimum 5 producentów). Tym samym grupy tworzone przez osoby prawne bądź spółki osobowe nie otrzymają wsparcia w ramach działania Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie. Członkowie nowopowstałych grup producentów rolnych nie będą mogli również posiadać historycznej, obejmującej PROW 2004 – 2006 i PROW 2007 – 2013, działalności w tego typie grupach utworzonych dla tego samego produktu. Działanie skierowane jest bowiem do grup, które będą wykonywały swoją działalność jako mikro- , małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Złożone wnioski o pomoc poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy. Za co można otrzymać punkty oraz więcej szczegółowych informacji na stronie ARiMR.

Dodatkowo, grupy producentów rolnych będą preferowane przy staraniu się o uzyskanie wsparcia z tytułu działania Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, gdzie na inwestycje związane ze sprzedażą hurtową produktów, jego magazynowaniem bądź przetwarzaniem przewidziane jest wsparcie na poziomie 50%, tj. w wysokości do 3 mln zł.

Dane: ARiMR

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin