Uwaga producenci wina wpisani do ewidencji ARR

zdjecie (99)

Agencja Rynku Rolnego informuje i przypomina, że każdy producent wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisany
do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR, zobowiązany jest do złożenia w ARR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. deklaracji dotyczących rynku wina:

 1. Deklarację o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym,
 2. Deklaracja o ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu
  w poprzednim roku gospodarczym
  ,
 3. Deklarację o zapasach win i moszczów winogronowych, na dzień 31 lipca 2017 r.,
 4. Deklarację o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych
  powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego – w przypadku powstania
  obowiązku wycofania tych produktów, tzn. jeśli produkcja wina lub moszczu gronowego
  przekracza 25 hl rocznie
  .

Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 nie dotyczy producentów i przedsiębiorców wpisanych po raz pierwszy do ewidencji na rok gospodarczy 2017/2018.

Informacje dotyczące terminów i zakresu wszystkich deklaracji oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl.

Deklaracje można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie przy Karolkowej 30.

Źródło: ARR