Ustawa podpisana!

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (40)

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Zgodnie z ustawą, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie musiała badać próbki w swoich laboratoriach.

Obowiązek badania przez IJHARS próbek artykułów rolno-spożywczych wynika z prawa unijnego. Celem ustawy było rozszerzenie zakresu zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o zadania związane z wykonywaniem badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji mechanizmów wspólnej polityki rolnej.

Określony w unijnych przepisach wymóg wykonywania badań laboratoryjnych produktów rolno-spożywczych, jest związany z koniecznością stałego przeprowadzania analiz w tychże mechanizmach.

Do obowiązków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencji płatniczej należy nadzór nad prawidłową realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej oraz Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, a z kolei do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jako instytucji pośredniczącej w realizacji działań funduszu pomocy, należy sprawdzanie jakości artykułów przekazywanych jako pomoc dla najuboższych. Zarówno Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, nie mają własnych laboratoriów, więc badania do tej pory były wykonywane w IJHARS. To rozwiązanie które gwarantuje najlepszą jakość wykonywanych badań.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin