Ustawa o PAIH wyszła z Sejmu

foto (6)

System wspierania polskich przedsiębiorców za granicą ma być wzmocniony i kluczowy dla polskiej gospodarki. Promocja eksportu polskich firm, wspieranie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w Polsce oraz krajowych inwestycji za granicą, to tylko niektóre z zadań Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu, określonych w nowej ustawie, którą Senat przyjął bez poprawek.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), której dotyczy ustawa, pod obecną nazwą działa od początku lutego 2017 roku. Zastąpiła Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Za ustawą opowiedziało
się 62 senatorów, 24 wstrzymało się od głosu. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta.

Ustawa przewiduje, że sieć nowych zagranicznych biur handlowych podległych Agencji, powstanie w miejscu Wydziałów Promocji Handlu Inwestycji, działających przy ambasadach i konsulatach RP. W pierwszej kolejności nowe biura PAIH otwierane są tam, gdzie WPHI nie funkcjonują. Docelowo nowych biur ma być 69.

Do działań promocji polskiej gospodarki realizowanych przez PAIH ustawa wlicza m.in. promocję eksportu polskich firm, zwłaszcza małych i średnich, promocję polskich branż, wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i inwestycji polskich za granicą. Agencja ma także dostarczać przedsiębiorcom informacje ekonomiczno-handlowe na temat rynków zagranicznych, a inwestorom zagranicznym informacje na temat uregulowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Biura handlowe Agencji otrzymają także nowe zadania, takie jak: organizacja zagranicznych misji gospodarczych sprofilowanych pod kątem konkretnych branż, realizacja programów wsparcia dedykowanych poszczególnym rynkom lub branżom, opracowywanie strategii wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, dokonywanie weryfikacji kontrahentów zagranicznych.

PAIH ma działać w ramach grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, a nadzór właścicielski nad Agencją ma sprawować minister rozwoju. W tym roku PAIH będzie potrzebowała około 45 mln zł, w tym 23 mln zł, na otwarcie i funkcjonowanie zagranicznych biur handlowych. Koszty zostaną pokryte z pieniędzy przeznaczonych dla jej poprzedniczki oraz dodatkowych – z budżetu państwa.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin