Uproszczone podejście do zarządzania

roll

EFSA zaproponowała uproszczone podejście do zarządzania bezpieczeństwem żywności w małych przedsiębiorstwach handlu detalicznego, takich jak sklepy spożywcze, sklepy mięsne czy piekarnie.

Wielu małych detalistów spożywczych ma trudności w spełnieniu wymagań istniejących systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wdrożenie skomplikowanej analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) często może być poza możliwościami zakładów, które zatrudniają tylko kilku pracowników.

W celu przezwyciężenia tego problemu, EFSA opracowała proste zasady zarządzania bezpieczeństwem żywności dla pięciu typów małych firm z branży spożywczej (są to: sklepy spożywcze, sklepy mięsne, piekarnie, sklepy rybne i lodziarnie).

Nowe podejście wykorzystuje diagramy przepływu danych dla podsumowania etapów produkcji, kwestionariusze i proste tabele. Wszystko w celu przeprowadzenia detalistów przez proces zarządzania bezpieczeństwem żywności od identyfikacji zagrożeń do środków kontroli. Marta Hugas, szef Jednostki EFSA ds. zagrożeń biologicznych i zanieczyszczeń powiedziała: "Niektóre aspekty obowiązujących przepisów w zakresie higieny żywności mogą być trudne dla małych firm, szczególnie tam, gdzie zasoby są ograniczone lub brak jest dostatecznej wiedzy specjalistycznej. To prostsze podejście, którego opracowanie zleciła nam Komisja Europejska, ułatwi tym podmiotom identyfikację zagrożeń i podjęcie działań w celu przeciwdziałania im. Jest to praktyczna odpowiedź na znany problem, która może przynieść korzyści zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom sektora spożywczego."