Unijne rolnictwo w przyszłości

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (13)

Konsumpcja cukru w Unii Europejskiej będzie spadać, podobnie jak ilość gruntów wykorzystywanych do celów rolniczych, a produkcja zbóż będzie rosła – wynika z szacunków Komisji Europejskiej, która przygotowała raport „Perspektywy rolnictwa 2017-2030”.

Według raportu ekspertów z Brukseli, ilość gruntów wykorzystywanych do celów rolniczych w UE, będzie nadal spadać do 2030 r. Spadek ten jednak nie zatrzyma zwiększenia produkcji niektórych roślin uprawnych w tym samym okresie. Powierzchnia gruntów wykorzystywanych do celów rolniczych spadnie do 172 mln ha – z obecnego poziomu 176 mln ha, przy odpowiadającym spadku poziomu gruntów ornych UE, z 106,5 mln ha w 2017 r. do 104 mln ha w 2030 r.

Jak wynika z prognoz ekspertów, zmieni się rynek cukru w UE. Jego konsumpcja spada i będzie nadal spadać do 2030 r., pomimo ogólnego wzrostu światowego spożycia cukru, oczekiwanego w tym samym okresie. Spadek konsumpcji cukru w UE prawdopodobnie wyniesie około 5 proc., z 18,5 mln ton w 2017 r. o 17,5 mln w 2030 r. Zmiana ta będzie sprzyjać izoglukozie i innym substancjom słodzącym, których sprzedaż powinna wzrosnąć z 0,8 mln ton w 2017 r. do 1,8 mln ton w 2030 r. Niedawny koniec kwotowania cukru w UE prawdopodobnie doprowadzi jednak do wzrostu ogólnej produkcji cukru w Europie o około 12 proc. do 2030 r. w porównaniu ze średnią produkcją z ostatnich pięciu lat. Producenci z UE znajdą nowe rynki w innych krajach.

Według analityków KE, unijna produkcja zbóż będzie nadal rosła, od 301 mln ton w 2017 r. do 341 mln ton w 2030 r., Głównie dzięki większemu popytowi na cele paszowe, w szczególności w szczególności dotyczy to kukurydzy. Oczekuje się, że popyt na zboża w UE wzrośnie o 10 proc. do 2030 r. w porównaniu ze średnią z lat 2012-2017 z 283,5 mln w 2017 r. do 308,5 mln w 2030 r. Najwięcej zbóż w UE w ujęciu ilościowym nadal wykorzystuje się na rynku pasz, a oczekuje się, że będzie on dalej rósł z powodu przewidywanego wzrostu produkcji mleka i mięsa. Przewiduje się jednak, że ceny zbóż utrzymają się na niskim poziomie do 2030 r. Przewiduje się, że ceny zbóż w UE pozostaną niskie na następny kilka lat, ze względu duże zapasy i niskie koszty energii i nakładów. Jednak niekorzystne warunki pogodowe mogą wpływać na wzrost cen w przyszłości.

Zapotrzebowanie konsumentów na produkty pochodzenia zwierzęcego, pochodzące od zwierząt, które nie były karmione genetycznie zmodyfikowaną paszą, nadal rośnie. Powinno to w przyszłości przynieść korzyści producentom roślin białkowych w UE. Oczekuje się jednak spowolnienia wzrostu powierzchni uprawy roślin wysokobiałkowych, głównie w wyniku niższych cen pasz i wzrostu kosztów nakładów niezbędnych przy ich produkcji.

Znaczna część uprawianych na całym świecie roślin oleistych (w szczególności rzepaku) jest wykorzystywana, jako biopaliwa, a niższy popyt na oleje roślinne do stosowania w biopaliwach ma wpłynąć na cały rynek. W raporcie odnotowano, że produkcja tych roślin pozostaje ściśle związana z ogólną polityką UE w zakresie biopaliw i wpływem na środowisko. Ponieważ polityka ta jest obecnie aktualizowana, trudno przewidzieć z całą pewnością, jak rynek będzie się rozwijał, a zatem wszelkie prognozy są dokonywane przy założeniu braku zmian obecnej polityki po 2020 roku. Obecnym motorem napędowym produkcji biopaliw w UE jest ich wykorzystanie w transporcie drogowym, lecz raport perspektywiczny przewiduje spadek wykorzystania biopaliw zgodnie ze spadkiem wykorzystania zarówno benzyny, jak i oleju napędowego, jako paliw transportowych.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin