Termin odpowiedzi Amerykanom ws. nadzoru nad wieprzowiną zostanie dotrzymany

nowezzz (9)

Polska 8 maja ma poinformować Stany Zjednoczone o działaniach, które zostały podjęte w związku z zastrzeżeniami dotyczącymi nadzoru weterynaryjnego. Grozi nam embargo na dostawy mięsa wieprzowego do USA. By do niego nie doszło, do 15 lipca muszą zostać wdrożone zmiany, których domagają się Amerykanie. Głos w tej sprawie zabrał minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

– Termin odpowiedzi na pismo jeszcze nie upłynął i oczywiście zostanie dotrzymany. Nowy, Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka przygotowuje odpowiedź na to pismo nie tylko ze względu na oczekiwania naszych przyjaciół z USA, ale również na poprawienie systemu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego. Amerykanie od wielu lat sygnalizowali, że życzyliby sobie, aby nadzór nad mięsem, ubojem i jego rozbiorem sprawowali pracownicy państwowi, a nie lekarze z wyznaczenia – mówi minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Z początkiem kwietnia do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęło pismo, w którym Amerykanie wskazali na nie dość dokładny nadzór weterynaryjny i domagali się zatrudnienia 49 dodatkowych lekarzy, którzy mieliby nadzorować zakłady wysyłające wieprzowinę na rynek USA pod kątem wyeliminowania ryzyka przeniesienia ASF. Jeśli tak się nie stanie Amerykanie rozważają wstrzymanie importu naszej wieprzowiny. Ponadto strona polska została wezwana do składania raportów w sprawie działań już podjętych.

– Jesteśmy w bardzo dobrych kontaktach z USA i bierzemy pod uwagę ich sugestie. Zgłosiłem, tak jak się zobowiązałem w kwietniu pod obrady Rady Ministrów, projekt ustawy zmieniającej funkcjonowanie weterynarii w Polsce. Zakłada on zwiększenie etatów w Inspekcji Weterynaryjnej tak, aby sprawy związane z mięsem były realizowane przez lekarzy będących pracownikami IW. To powinno w sposób istotny podnieść wiarygodność polskiego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności – dodaje minister rolnictwa.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin