Termin kontroli sadów prod. jabłka na rynek chiński

apples-2153298_1920

W związku ze zbliżającym się terminem pierwszej lustracji pod kątem występowania Erwinia amylovora w sadach produkujących owoce na rynek chiński, Główny Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisami Protokołu w sprawie wymagań fitosanitarnych dla eksportu jabłek z Polski do Chin, pierwsza lustracja pod kątem występowania Erwinia amylovora musi zostać przeprowadzona od 30 do 40 dni po kwitnieniu.

W celu wywiązania się z ww. warunków w bieżącym sezonie wegetacyjnym ustala się termin przyjmowania zgłoszeń sadów do lustracji do dnia 14 czerwca.

Wobec powyższego, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwraca się z uprzejmą prośbą
o zgłaszanie sadów do kontroli do jednostek terenowych PIORiN.

Źódło: PIORiN