Targi Conexpest 2017

W dniach 11-12 maja 2017 r. we Wrocławiu odbyły się targi Pest Control „Conexpest”.

Ważnym akcentem konferencji towarzyszącej targom była, między innymi, prelekcja Adama Błochowiaka – Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu pt.: „Kontrola PIORIN nad prawidłowością procesu dystrybucji fosforowodoru jako najbardziej niebezpiecznego środka ochrony roślin”. Używanie groźnych substancji przez osoby bez należytych kwalifikacji stanowi bardzo poważny problem dla zdrowia ludzi i bezpieczeństwa produktów.

Od lewej Tadeusz Wojciechowski Prezes Polskiej Federacji Pest Control, Adam Błochowiak Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

O certyfikacji branży wg. normy 16636 mówił Michel Tulkens z CEPA. W swoim wystąpieniu Tadeusz Wojciechowski – Prezes Polskiej Federacji Pest Control, podkreślił, że wszystkie akredytowane jednostki certyfikujące mają prawo certyfikować na Normę PN EN 16636:2015. CEPA nie może decydować, które organizacje będą wydawać certyfikaty w tym zakresie. Jest oczywiste, że żadna organizacja nie może mieć monopolu na certyfikowane usługi ochrony przed szkodnikami według dobrowolnej normy. Akredytację wydaną przez PKN na certyfikowanie wg. PN EN 16636 posiada również Polska Federacja Pest Control.

Tadeusz Karpiński kustosz Muzeum DDD

Problem obecności gryzoni i owadów w otoczeniu pacjentów szpitali omówiła Joanna Tereszkiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. „Szkodniki sanitarne jako przenosiciele chorób człowieka” – to temat wystąpienia dr hab. Moniki Derdy i prof. Edwarda Hadasia z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. „Szkodniki sanitarne — wszechobecność uciążliwa i nieunikniona” były tematem wystąpienia dr inż. Marcina Kadeja z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Muzeum DDD

Targi były dobrą okazją do spotkania producentów, dystrybutorów i usługodawców branży ochrony przed szkodnikami.

© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin