Targi Africa’s Big Seven 2017

targi RPA

W dniach 24-27 czerwca 2017 r. odbyła się misja gospodarcza polskich przedsiębiorców do Johannesburga w RPA, która połączona była z udziałem w targach Africa’s Big Seven – największej imprezie wystawienniczej dla przemysłu spożywczego w RPA.

Na wspólnym stoisku informacyjnym o powierzchni 90 m2 siedem polskich firm zaprezentowało swoją ofertę: olej słonecznikowy, napoje energetyczne, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, aromaty spożywcze, konserwy rybne, konserwy drobiowe, słodycze, ciastka, mleko w proszku.

W ramach stoiska narodowego funkcjonowało również stoisko informacyjne branży polskich specjalności żywnościowych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, poddziałanie 3.3.2 POIR. Atrakcją wyróżniającą polskie stoisko były pokazy kulinarne połączone z degustacją polskich potraw przygotowanych przez rodzimych kucharzy oraz warsztaty lepienia pierogów.

Jednym z punktów programu misji gospodarczej towarzyszącej targom było spotkanie informacyjnie zorganizowane przy udziale Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Johannesburgu na temat rynku spożywczego w RPA i możliwości współpracy dla polskich firm, które odbyło się 24 czerwca. W tym dniu przedsiębiorcy mieli także okazję zapoznać się z ofertą produktów spożywczych głównych sieci handlowych
w Johannesburgu podczas tzw. store-check.

Podczas drugiego dnia targów, 26 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie polskiego stoiska, w którym uczestniczyli Ambasador RP w RPA, Pan Andrzej Kanthak oraz Zastępca Prezesa ARR, Pan Jarosław Ołowski, którzy podkreślili duży potencjał oraz szerokie możliwości współpracy dwustronnej pomiędzy Polską i RPA w branży rolno-spożywczej.

Przy okazji targów Africa’s Big 7, Pan Jarosław Ołowski, Zastępca Prezesa ARR, odbył szereg spotkań
z przedstawicielami m.in. południowoafrykańskich podmiotów działających zarówno w sektorze publicznym, jak
i prywatnym. Spotkania miały na celu promocję polskiego sektora rolno-spożywczego, poznanie specyfiki rynku lokalnego oraz wytyczenie kierunków dalszych działań podejmowanych przez ARR w ramach wspierania współpracy handlowo-inwestycyjnej na rynkach trzecich.

Źródło: ARR