Wszystkie smaki i kolory papryki z Mazowsza

Pod taką nazwą 10 lipca br. rozpoczęła się kampania organizowana przez Zrzeszenie Producentów Papryki RP. Realizacja jej była możliwa dzięki wsparciu środków […]