Czas na podsumowanie prac Porozumienia Rolniczego

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z prezydiami wszystkich zespołów tematycznych powołanych w ramach Porozumienia Rolniczego. […]