Prace nad ułatwieniami w eksporcie na rynki muzułmańskie

21 lipca 2020 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie Zespołu ds. ułatwiania eksportu artykułów rolno-spożywczych wymagających certyfikatu halal na rynki muzułmańskie, któremu […]