Propozycje legislacyjne dot. WPR

1 czerwca 2018 roku Komisja Europejska opublikowała pakiet nowych propozycji legislacyjnych, dotyczących wspólnej polityki rolnej w okresie 2021-2027. Jest to kolejny etap […]