Monitorowanie kluczem w rozwoju

Krajowa strategia dla wsi i rolnictwa musi być dostosowana do postanowień Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uwzględniać nowe uwarunkowania społeczno-gospodarcze […]