Sprzedaż w czerwcu w sklepach małoformatowych

Jak podaje Polska Izba Handlu (za *CMR), w czerwcu 2018 obroty sklepów małoformatowych do 300 m2 były wyższe o 2,4% […]