Zafałszowania w miodach i metody ich wykrywania

Miód, będący produktem naturalnym wytwarzanym przez pszczoły miodne Apis mellifera z zebranego przez nie nektaru kwiatów lub ze spadzi, ze […]