Uproszczenia dla rolników

Zmienione zostały warunki i tryb przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, co umożliwia rolnikom skorzystanie z odstępstwa w […]