Apel ministra do KE o wsparcie finansowe dla sektora drobiu i wieprzowiny

13 maja 2020 r. odbyło się nieformalne posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE, w formie wideokonferencji. Ministrowie rozmawiali na temat sytuacji kryzysowej […]