Satelity w służbie rolnictwa

W Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie 7 sierpnia br. odbyło się spotkanie poświęcone możliwościom monitorowania suszy rolniczej w oparciu […]