Rynek ziemniaków

Opóźnione sadzenie ziemniaków i niesprzyjająca aura pogodowa spowodowały, że w ostatnim okresie wzrosły ceny ziemniaków, przy czym dotyczy to tylko […]